Bonifikata za brak energii elektrycznej

Brak energii elektrycznej potrafi skutecznie utrudnić pracę, a nawet spowodować przestoje, co wiąże się z kosztami, zwłaszcza jeśli przerwa dotyczy zakładu produkcyjnego.

Urząd Kontroli i Ochrony Konsumenta

Wszystkich, którzy oferują swoje usługi obowiązuje poszanowanie dla prawa konsumenta. Nie ważne czy odbiorca podpisze umowę w lokalu przedsiębiorcy czy poza nim, może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni, a jeśli nie został o tym prawie powiadomiony na odstąpienie ma nawet rok. Sprzedawcy informują odbiorców  przysługującym im prawie, wpisując odpowiednią klauzulę do regulaminu i na tym kończy się informacja. Warto pamiętać, że na umowie Umi znaleźć się miejsce jej zawarcia wówczas jednoznaczne jest jakie prawo obowiązuje. Jeśli sprzedawca wpisał na umowie, że została  sporządzona ona w jego lokal, a faktycznie rzecz dzieje się poza nim jest to oszustwo.

Taryfa energetyczna

Całościowy akt w jakim ujęte są stawki dotyczące płatności, taryfy prądu,  jaki kwoty ewentualnej bonifikaty. Wypłata bonifikaty naliczana jest od jednostki energii elektrycznej, która nie została dostarczona. Według taryfy, bonifikata obliczana jest jak pięciokrotność ceny energii jaki obowiązywał w okresie, w którym wystąpiła przerwa. Ilość energii obliczana jest, jako średnia w ostatnich okresów pobraniowych, przed wystąpieniem przerwy. Ustawowo określona przerwa w stosunku do gospodarstwa domowego nie może  wynieść jednorazowo więcej niż 24 godziny, w ciągu roku łącznie przerw w dostawie nie może być więcej niż 48 godzin.

Aktem, który reguluje sposób określenia kwot jakie przysługują odbiorcy za przerwy w dostawie energii elektrycznej jest rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2011 r. Nr 189, poz. 1126, z późn. zm.).

Bonifikaty nie otrzymasz gdy…?

Siła wyższa to działanie niezależnych od nas czynników, na które powołuje się dystrybutor, aby nie wypłacać z tego tytułu bonifikaty. Bonifikaty są wypłacane po wystąpieniu z wnioskiem do prawidłowo lokalnie dystrybutora. Można też obrać drogę sądową, podstawą odpowiedzialności  jest art. 471 Kodeksu cywilnego.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s